Faculty Profile

Hui  Jiang

Hui Jiang, PhD

    • Associate Professor of Biostatistics
  • M4523
  • 1415 Washington Heights
  • Ann Arbor, Michigan 48109-2029